De invloed van SpamBrain op de Skyscraper-methode (2023)

casa»verwijzingen verzamelen»Heeft de Spambrain Update van 22 december de wolkenkrabbermethode nieuw leven ingeblazen?

De Google SpamBrain-update, uitgebracht in december 2022, heeft een aanzienlijke impact gehad op SEO-strategieën, waaronder de populaire Skyscraper-methode voor linkbuilding. Deze update bracht meer aandacht voor inhoudskwaliteit, organische linkbuilding en gebruikerservaring (1). Om de Skyscraper-methode effectief te blijven gebruiken na de upgrade, is het essentieel om inhoud van hoge kwaliteit te maken die diep in het onderwerp duikt, relaties opbouwt met relevante sites en beïnvloeders, en zorgt voor een geweldige gebruikerservaring op uw site. Zo blijf je concurrerend in het steeds veranderende SEO-landschap en pluk je hier de vruchten vanlinkbuilding strategie.

inhoudsopgave toon

Wat is de Skyscraper-methode?

De Skyscraper-methode is een populaire linkbuilding-strategie die oorspronkelijk is ontwikkeld door Brian Dean van Backlinko. Het idee achter de Skyscraper-methode is om inhoud van hoge kwaliteit te maken die beter is dan wat er momenteel beschikbaar is over een bepaald onderwerp en vervolgens contact op te nemen met sites die naar vergelijkbare inhoud linken en hen vragen om naar uw inhoud te linken, niet naar die van uw concurrentie.

De Skyscraper-methode bestaat uit drie stappen:

 1. Vind de best presterende inhoud in uw niche en maak een nog betere versie van die inhoud. Dit kan betekenen dat u meer informatie toevoegt, betere afbeeldingen levert of meer gedetailleerde informatie.
 1. Identificeer de sites die momenteel linken naar best presterende inhoud in uw niche en neem contact met hen op. Je kunt contact met ze opnemen en ze laten weten dat je een nog betere versie van de inhoud hebt gemaakt en vragen of ze naar jouw inhoud willen linken in plaats van naar de concurrentie.
 1. Promoot uw inhoud om het bereik te vergroten. U kunt dit doen via sociale media, contact opnemen met influencers of betaalde advertenties gebruiken.

Met de Skyscraper-methode kunt u uw autoriteit in uw niche vergroten en waardevolle backlinks verdienen door contentcreatie van hoge kwaliteit.

Hoe werkt de Skyscraper-methode?

Stap 1: Onderzoek en identificeer inhoud die werkt

Het eerste dat u moet doen, is onderzoeken welke soorten inhoud goed werken in uw niche. Dit kan worden gedaan door zoekwoordonderzoek te doen en vervolgens te kijken welke inhoud goed scoort in zoekmachines zoals Google. Je kunt hiervoor tools als Ahrefs, SEMrush of Moz gebruiken (2).

Zodra u inhoud heeft geïdentificeerd die werkt, bekijkt u deze en bespreekt u waarom deze zo goed werkt. Wat maakt het uniek en waardevol voor lezers? Door deze elementen te identificeren, kunt u beter begrijpen hoe u uw eigen inhoud kunt verbeteren.

Stap 2 – Creëer inhoud van hoge kwaliteit

Met behulp van de informatie die in stap 1 is verzameld, maakt u inhoud van hoge kwaliteit die beter is dan wat er momenteel beschikbaar is. Dit kan betekenen dat u meer gedetailleerde informatie geeft, een aantrekkelijker ontwerp gebruikt of meer in het oog springende afbeeldingen toevoegt. Het doel is om bestaande inhoud te overtreffen en een versie te maken die de beste bron in zijn niche is (3).

Stap 3: Identificeer sites die naar vergelijkbare inhoud linken

Met uw nieuwe inhoud van hoge kwaliteit is het tijd om te zoeken naar sites die momenteel naar vergelijkbare inhoud linken. Dit kan worden gedaan met behulp van backlink-analysetools zoals Ahrefs, SEMrush of Moz. Identificeer de sites die momenteel linken naar de inhoud van uw concurrenten en kijk of ze ook bereid zijn om naar uw inhoud te linken.

Stap 4: Neem contact op met de site-eigenaren

Neem contact op met de site-eigenaren die u in stap 3 hebt geïdentificeerd en stel uzelf voor. Laat ze weten dat je een betere versie hebt gemaakt van de inhoud waarnaar ze linken. Vraag of ze bereid zijn om naar jouw inhoud te linken in plaats van naar je concurrenten.

Stap 5: Promoot uw inhoud

Maak ten slotte reclame voor uw nieuwe inhoud van hoge kwaliteit. U kunt dit doen door het te delen op sociale media, contact op te nemen met influencers, e-mailmarketing of betaalde advertenties te gebruiken. Door uw inhoud op de juiste manier te promoten, kunt u ervoor zorgen dat deze de juiste doelgroep bereikt en meer backlink-mogelijkheden biedt.

De Skyscraper-methode is een effectieve strategie voor linkbuilding waarmee u backlinks van hoge kwaliteit kunt verkrijgen door middel van hoogwaardige contentcreatie. Het kan wat tijd en moeite kosten om het goed te doen, maar als je het goed doet, kan het een groot verschil maken in de zichtbaarheid van je website.

Meer lezen over linkbuilding? Lees ook mijn andere artikelen!

 • linkbuilding uitbesteden
 • backlinks
 • Creëer een natuurlijk backlinkprofiel
 • De linkbuilding strategie voor 2023

Wat was de SpamBrain-update op 22 december?

De "SpamBrain" -update van Google, uitgebracht in december 2022, was een grote wijziging in het algoritme van de zoekmachine (4). Het belangrijkste doel van deze update was om de effectiviteit van de bestrijding van spam, manipulatieve SEO-technieken en inhoud van lage kwaliteit te verbeteren. Hoewel Google zijn algoritmen voortdurend bijwerkt om spam en andere kwaliteitsproblemen aan te pakken, concentreerde deze specifieke update zich op een paar belangrijke zaken:

 1. Geavanceerde spamdetectie: Google heeft zijn algoritmen voor spamdetectie verder verbeterd om spam en manipulatieve inhoud beter te kunnen identificeren. Dit helpt bij het verwijderen van zoekresultaten van sites die rankings proberen te manipuleren met behulp van onethische methoden (5).
 1. Verbeterde technieken voor het herkennen van gekochte links – Gekochte links zijn een veelgebruikte black hat SEO-techniek waarbij websites betalen voor backlinks om hun zoekrangschikking te verbeteren. Google heeft zijn methoden voor het detecteren van onnatuurlijke links verfijnd om de impact van deze praktijk op de ranglijst te minimaliseren.
 1. Sneller en effectiever optreden tegen spam: dankzij de SpamBrain-update kon Google sneller en efficiënter optreden tegen spamsites en -pagina's. Dit betekent dat zoekresultaten voortdurend worden geoptimaliseerd en sites van lage kwaliteit minder zichtbaar worden.
 1. Betere bescherming tegen negatieve SEO – In sommige gevallen proberen concurrenten een site te saboteren met behulp van spam of onethische technieken. De SpamBrain-update heeft de bescherming tegen deze negatieve SEO-activiteiten verbeterd, waardoor het voor kwaadwillenden moeilijker wordt om de rankings van andere sites te schaden.
 1. Strengere naleving van de richtlijnen voor webmasters van Google: de update benadrukte het belang van het volgen van de richtlijnen voor webmasters van Google. Sites die zich niet aan deze richtlijnen houden, lopen een groter risico om gedevalueerd of bestraft te worden in de zoekresultaten.

Als gevolg van de SpamBrain-update hebben website-eigenaren en SEO-professionals hun strategieën moeten heroverwegen en zich moeten concentreren op het creëren van hoogwaardige inhoud en het genereren van natuurlijke backlinks. Deze update benadrukte het belang van het volgen van white hat SEO-praktijken en het naleven van de richtlijnen van Google voor het behouden van een sterke en duurzame online aanwezigheid.

De invloed van de SpamBrain-update op de Skyscraper-methode

De SpamBrain-update van Google in december 2022 had ook gevolgen voor de zogenaamde Skyscraper linkbuilding-methode. De Skyscraper-methode is een white hat SEO-strategie ontwikkeld door Brian Dean, waarbij u waardevolle, diepgaande en informatieve inhoud creëert die beter is dan bestaande inhoud op internet en vervolgens naar websites gaat om naar uw inhoud te linken.

Na de SpamBrain-update werden de criteria voor het beoordelen van de inhoudskwaliteit en backlinks strenger, wat betekende dat de Skyscraper-methode enkele aanpassingen vereiste om effectief te blijven:

 1. Verbeterde inhoudskwaliteit - Na de upgrade zou inhoud die met de Skyscraper-methode is gemaakt, nog beter moeten zijn dan voorheen. Dit betekent dat het belangrijk is om dieper te graven, meer waarde te bieden aan lezers en ervoor te zorgen dat de informatie relevant en up-to-date is.
 1. Focus op organische en contextuele links: de SpamBrain-update benadrukte het belang van natuurlijke, organische en contextuele links. Bij de Skyscraper-methode is het belangrijk om relevante en gerenommeerde websites te benaderen voor backlinks en ervoor te zorgen dat de links op natuurlijke wijze in de inhoud worden geplaatst.
 1. Focus op gebruikerservaring – De update benadrukte het belang van het bieden van een geweldige gebruikerservaring op uw website. Dat betekent zorgen voor snelle laadtijden, mobielvriendelijke lay-outs en intuïtieve navigatie, evenals het creëren van hoogwaardige inhoud.
 1. Diversificatie van linkprofielen: Het is belangrijk om een ​​evenwichtig en gediversifieerd linkprofiel op te bouwen om niet te worden beïnvloed door toekomstige algoritme-updates. Dit betekent backlinks krijgen van verschillende bronnen, zoals blogs, nieuwssites, sociale media, forums en andere relevante platforms.
 1. Relaties opbouwen – Na de SpamBrain-update is het opbouwen van relaties met andere sites, influencers en professionals in uw branche nog belangrijker geworden. Dit helpt je om je netwerk uit te breiden en meer organische en waardevolle backlinks te krijgen.

Kortom, de SpamBrain-update heeft de Skyscraper-methode niet ongeldig gemaakt, maar benadrukte wel de noodzaak om de kwaliteit van de inhoud, linkbuilding en focus op het creëren van een geweldige gebruikerservaring te verbeteren. Door je aan te passen aan deze veranderingen en je strategieën te optimaliseren, kun je met de Skyscraper-methode toch succes boeken in het hedendaagse SEO-landschap.

Conclusie

Tot slot benadrukte de Google SpamBrain-update de noodzaak om de inhoudskwaliteit, linkbuilding en gebruikerservaring te verbeteren, vooral met betrekking tot de Skyscraper-methode. Door je strategieën aan te passen en je te richten op het creëren van geweldige content, het opbouwen van relaties en het zorgen voor een geweldige gebruikerservaring, kun je nog steeds succes boeken met de Skyscraper-methode in het hedendaagse SEO-landschap. Door deze veranderingen te omarmen en te blijven innoveren, kunt u de concurrentie voor blijven en duurzame resultaten behalen.

Fuentes

 1. https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/links-crawlable
 2. https://app.ahrefs.com/
 3. https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/creating-helpful-content
 4. https://developers.google.com/search/docs/appearance/ranking-systems-guide
 5. https://developers.google.com/search/docs/essentials/spam-policies

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lilliana Bartoletti

Last Updated: 26/09/2023

Views: 5584

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lilliana Bartoletti

Birthday: 1999-11-18

Address: 58866 Tricia Spurs, North Melvinberg, HI 91346-3774

Phone: +50616620367928

Job: Real-Estate Liaison

Hobby: Graffiti, Astronomy, Handball, Magic, Origami, Fashion, Foreign language learning

Introduction: My name is Lilliana Bartoletti, I am a adventurous, pleasant, shiny, beautiful, handsome, zealous, tasty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.